Προτάσεις ΠΙΣ για το δημόσιο σύστημα υγείας

ΠΙΣ

Για τις αλλαγές για τη λειτουργία του ΕΣΥ, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού της χώρας, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΙΣ Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος και Γεν. Γραμμ. Δρ. Γ. Ελευθερίου, με βάση τα συμπεράσματα της Συνόδου της Ολομέλειας των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. Συνεχίζοντας ο επικεφαλής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μίλησε για το «έργο που παράγουν» τα Δημοσία Νοσηλευτικά Ιδρύματα που σύμφωνα με δημοσιεύσεις κυμαίνεται από 50% έως 70% στα μικρά και μεσαία Νοσοκομεία, και μόνο το 25% των…

Περισσότερα

Η πρόταση του Π.Ι.Σ. για την πλήρη αναδιαμόρφωση του ΕΣΥ

Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι αν ένα σύστημα υγείας δεν αναμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Για να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή του πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής, να παρακολουθείται η εφαρμογή του και να διορθώνονται οι αδυναμίες του. Τα 33 χρόνια πού έχουν περάσει από την θέσπιση του ΕΣΥ στην χώρα μας ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Η συγκεκριμένη πρόταση για το ΕΣΥ εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από το ινστιτούτο επιστημονικών μελετών…

Περισσότερα