Γ. Ελευθερίου: Όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας έχουν ίσα δικαιώματα στην πρόληψη υγείας

Η χορήγηση άδειας στις εργαζόμενες του Δημόσιου τομέα για προληπτικό ιατρικό έλεγχο είναι μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή η άδεια πράγματι θα αξιοποιείται για ιατρικό έλεγχο και ότι θα προβλεφθούν τα κονδύλια από τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση των ιατρικών εξετάσεων.

Η μη επέκταση του μέτρου όμως στο σύνολο των εργαζομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι απαράδεκτη και καταπατά βάναυσα την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα στην Υγεία.

Αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας η διασφάλιση στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας μέσω της λήψης μέτρων έγκαιρης και κατάλληλης πρόσβασης, χωρίς διακρίσεις, σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη, κατ’ αρχάς, ο βασικός προληπτικός έλεγχος υγείας να αποτελέσει δημόσια καθολική παροχή προς όλους ανεξαρτήτως φύλου. Παράλληλα είναι κρίσιμη η κατάλληλη προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να ευαισθητοποιείται και ενθαρρύνεται ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων, οι οποίες στη χώρα μας έχουν σημαντικά χαμηλά ποσοστά, με μεγάλες διαφορές και μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών τάξεων.

Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δρ. Γ. Ι. Ελευθερίου

Αγγειοχειρουργός

Γενικός Γραμματέας ΠΙΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο